مبحث اندازه سلول

حجم فایل : 518.6 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 8
بنام خدا زیست و آزمایشگاه دوم دبیرستان
مبحث اندازه سلول سلول ها اندازه های مختلف دارند:
باکتری ها
گیاهان و جانوران اندازه ها و شکل متفاوت:
اندازه بزرگ: تخمک – سلول ماهیچه ای – عصبی
اندازه کوچک : گلبول قرمز
شکل کروی: گلبول قرمز
شکل مکعبی: لوله های ادراری
شکل استوانه ای : معده – روده
دراز و کشیده: عصبی- ماهیچه ای
کوچک و پهن: سلول های مویرگی سلول ها از یک حدی کوچکتر نمی شوند
سلول ها از یک حدی بزرگ تر نمی شوند: عامل محدود کننده نسبت سطح به حجم
اگر قرار شد بزرگ شود: بجای یک سلول بزرگ: چند لایه سلول کوچک مکعب های کوچک مکعب بزرگ شکل هایی که بر محدودیت اندازه چیره شده اند مثل سلول های ماهیچه ای – عصبی (بسیار دراز) پایان...